Postupak vraćanja podataka

Postupak vraćanja podataka sastoji se iz nekoliko koraka:

1
Po prijemu "uređaja", konstatuje se tip kvara i mogući načini čitanja podataka, ako posedujemo potrebne zamenske delove i elektronske komponente.

2
Cena se formira na osnovu vrste kvara i načina mogućeg čitanja podataka, a zatim kontaktira "vlasnik" uređaja kako bi potvrdio da li prihvata cenu i kako bi mogli započeti vraćanja podataka.

3
Po pristanku "vlasnika", pristupa se postupku spasavanja i vraćanja podataka, uz dogovor o tipu uređaja na koji će se kopirati spašeni podaci. Tip uređaja je uobičajeno da bude neki spoljni prenosivi USB disk (sem u slučaju ako ima "manje" podataka, pa se podaci mogu snimiti na DVD medijum) ali je moguće i na hard diskove sa klasičnim priključcima (PATA ili SATA).

4
Nakon završenog posla, vraćanja podataka, koje može potrajati i više dana, kontaktira se "vlasnik" kako bi doneo uređaj na koju mu se vraćaju podaci ili može uzeti od nas raspoložive uređaje iz naše ponude.

5
"Vlasnik" može pregledati svoje podatke, koji se trenutno nalaze na našem računaru, da li su to svi podaci koji su mu potrebni.

6
"Vlasnik" ostavlja svoju uređaj i u zavisnosti od obima i količine podataka, u zavisnosti od vremena završetka (koje može potrajati i nekoliko sati) dogovaramo se oko preuzimanje medije sa kopiranim podacima.

7
Pre preuzimanja uređaja sa vraćenim podacima, potrebno je izvršiti uplatu ili možete platiti i prilikom preuzimanja.

POTREBNA VAM JE NAŠA POMOĆ ILI USLUGE?