Legalizacija softvera

Kompjuter Tehnika Vam nudi mogućnost konsultacija u vezi legalnosti, proveru legalnosti softvera na vašim računarima, i daje ponudu kako najoptimalnije izvršiti legalizaciju.

Ministarstvo finansija Republike Srbije – Poreska uprava, je uvažavajući nezadovoljavajuće stanje u segmentu legalnosti softvera, kao i činjenicu da se pokazatelj stope piraterije ne smanjuje i stagnira na 74%, po čemu se svrstavamo u sam vrh liste prema istraživanjima IDC-a, donela Akcioni plan za rešavanje ovog problema.

Preuzmite zvanično saopštenje Poreske uprave

Poreska uprava je formirala Posebnu jedinicu, koja se bavi isključivo proverom legalnosti softvera kod pravnih lica. Kao podrška akciji promocije legalnosti sofvera, Microsoft je sastavio dokument koji predstavlja vodič za utvrđivanje legalnosti Microsoft softvera.

Preuzmite vodič za utvrđivanje legalnosti Microsoft softvera

POTREBNA VAM JE NAŠA POMOĆ ILI USLUGE?