Memorije i SSD diskovi

 • Sve vrste kartica: CompactFlash, SD, MultiMedia, Memori Stick, xD Picture, SmartMedia, …;
 • Sve vrste SSD diskova: najčešći SerialATA (SATA) i ostali: IDE = ParalellATA (PATA), USB, Serial attached SCSI (SAS), Fibre Channel, …
 • Memorijske kartice i SSD diskovi koriste isti princip skladištenja i zapisivanja podataka;
 • Podaci se snimaju u memorijske, NAND čipove. Jedina razlika je u veličini/kapacitetu i vrsti konekcije između memorije/SSD diska i uređaja na koji se spajaju.
 • Interni ili eksterni diskovi iz servera, desktop računara, laptopova i ostalih uređaja;
 • Sve vrste mehaničkog ili električnog kvara;

Vrste mogućih kvarova/oštećenja (na osnovu kojih možete pokušati otkriti u koju grupu spada Vaš tip kvara):

1
Logički - Takođe kao i kod hard diskova, ovo su neke od najlakših i najčešćih problema koji se mogu javiti. U tom slučaju, memorija je fizički ispravna, ali informacije uskladištene na njima nisu vidljive, odnosno nisu prepoznatljive iako je prostor na memoriji fizički zauzet. Najčešći uzrok je delovanje virusa, malware-a ili drugog nepoželjnog softvera. Vaši podaci takođe mogu biti izgubljeni usled formatiranja, particionisanja ili reparticionisanja memorije, razne druge greške, slučajne greške u brisanju, greške u čitanju particija, ....

2
Električni - Oštećenje elektronskih komponenti na štampanoj ploči (PCB = Printed Circuit Board) je veoma čest nakon strujnih udara (elektrošokova) ili kratkog spoja prilikom uključivanja i isključivanja USB memorija, nakon čega se memorija više ne detektuje od BIOSa ili operativnog sistema. Ovi nedostaci se mogu javiti na bilo kom tipu memorije, bez obzira na proizvođača, model, kvalitet ili veličinu.
U ovim slučajevima, vraćanje i oporavak Vaših podataka je moguć ako nije oštećen NAND čip na kojem se snimaju i čuvaju podaci, već samo čip za kontrolu ili neka druga elektronska komponenta na štampanoj pločici.

3
Mehanički - Najteži i najkompleksniji vid kvara sa najvećom verovatnoćom neuspeha vraćanja podataka. To može dovesti do delimičnog ili trajnog gubitka uskladištenih podataka na memoriji ako je fizički oštećen ili polomljen memorijski (NAND) čip. Do ove greške dolazi fizičkim oštećenjem ili udarom diska.

Najčešći uzroci „gubitka podataka“:

 • Greške u električnoj mreži/napajanju, varijacije napona i pikovi/špicevi napona;
 • Prepisivanje i/ili brisanje;
 • Mehanička oštećenja/nedostaci;
 • Nesreće (npr. požar, poplave, itd);
 • Računarski virusi/malware;
 • Ljudske greške;

Simptomi memorija:

 • Lampica (LE Dioda) konstantno svetli ali se memorija ne detektuje;
 • Čitanje/pisanje traje predugo (ili čak "zauvek");
 • Memorija se „vidi“ na računaru, ali nema podataka na njoj;

Simptomi SSD diskova:

 • Greške u operativnom sistemu;
 • Čitanje/pisanje traje predugo (ili čak "zauvek");
 • HDD je neprepoznatljiv za BIOS pa samim tim i za operativni sistem;

POTREBNA VAM JE NAŠA POMOĆ ILI USLUGE?