Hard diskovi

Sve vrste interfejsa: ParallelAta (PATA)/IDE, SerialATA (SATA), USB, Serial attached SCSI (SAS);

 • Jednostavni i pojedinačni diskovi ili diskovi u RAID-u (0, 1, 5, 6, 10);
 • Svi modeli i brendovi (Seagate, Western Digital, Maxtor, Hitachi, Fujitsu, Toshiba, HP, IBM, itd);
 • Interni ili eksterni diskovi iz servera, desktop računara, laptopova i ostalih uređaja;
 • Sve veličine hard diskova: 3.5″, 2.5″, 1.8″;
 • Sve vrste mehaničkog ili električnog kvara;

Vrste mogućih kvarova/oštećenja (na osnovu kojih možete pokušati otkriti u koju grupu spada Vaš tip kvara):

1
Logički - Neke od najlakših i najčešćih problema koji se mogu javiti. U tom slučaju, hard-disk je fizički ispravan, ali informacije uskladištene na njemu nisu čitljive, odnosno nisu prepoznatljive. Oštećenja se kreću od jednostavnih logičkih, pogrešnih unosa u tabelu „rasporedu/lokaciji“ samih fajlova, pa do oštećenja fajl sistema.
Vaši podaci mogu biti izgubljeni usled dejstva virusa, formatiranja, particionisanja ili reparticionisanja diska, razne druge greške, slučajne greške u brisanju, greške u čitanju particija, loši ili oštećeni sektori (BAD Sectors), ....

2
Električni - Oštećenje elektronskih komponenti na štampanoj ploči (PCB = Printed Circuit Board) je veoma čest nakon strujnih udara (elektrošokova) ili kratkog spoja, nakon čega se HDD ne prepoznaje u BIOS-u. Ovi nedostaci se mogu javiti na bilo kom tipu hard diska, bez obzira na proizvođača, model, kvalitet ili veličinu.
U ovim slučajevima, vraćanje i oporavak Vaših podataka je moguć u 100% slučajeva (neophodne su zamenske elektronske komponente), jer sami podaci nisu promenjeni.

3
Mehanički - Najteži i najkompleksniji vid kvara sa najvećom verovatnoćom neuspeha vraćanja podataka. To može da dovede do delimičnog ili trajnog gubitka uskladištenih podataka na disku. Ovo može biti izazvano greškama prilikom čitanja ili upisivanja podataka na magnetne ploče hard diska, mehaničkim udarima, kvaru na motoru, itd...
Najčešći kvarovi u ovom slučaju, nastaju na samim glavama za čitanje/pisanje. Do ove greške dolazi kada krajevi glava, dođu u kontakt sa magnetnim pločama hard diska (fizički dodirnu magnetne ploče, gde se sami podaci skladište/zapisuju). Mehanički kvarovi mogu nastati i delovanjem spoljne sile na disk (udar, pad ili potres), statičkog elektriciteta, oscilacije napona, kratkih spojeve ali i na samim magnetnim glavama, kao i na elektronskom sklopu samih glava.
Mehanički kvarovi mogu se detektovati tzv "graktanjem" hard diska, prostije rečeno „metalne“ buke iz unutrašnjosti diska, koja se konstantno ili povremeno čuje. Ukoliko se ova „buka“ uoči, preporučuje se momentalni prekid rada, odnosno da računar u najkraćem roku bude isključen, a time poveća mogućnost spasavanja podataka.

Najčešći uzroci „gubljenja podataka“:

 • Greške u električnoj mreži/napajanju, varijacije napona i pikovi/špicevi napona;
 • Prepisivanje i/ili brisanje;
 • Mehanička oštećenja/nedostaci;
 • Nesreće (npr. požar, poplave, itd);
 • Računarski virusi/malware;
 • Ljudske greške;

Simptomi:

 • Neobična buka i vibracija;
 • Greške u operativnom sistemu;
 • Čitanje/pisanje traje predugo (ili čak "zauvek");
 • Vaš HDD se „ne vidi“ na računaru, neprepoznatljiv je za BIOS pa samim tim i za operativni sistem;

POTREBNA VAM JE NAŠA POMOĆ ILI USLUGE?